OSTRAVA 2021
MISTROVSTVÍ SVĚTA
PARA HOKEJ

19. - 26. 6. 2021
SDÍLEJTE

Vstupenky

 • Vstupenky do arény jsou na konkrétní sedadlo a na PLAY OFF platí jedna vstupenka pro všechny zápasy daného dne
 • Děti do 3 let mají vstupné zdarma (bez nároku na vlastní místo)
 • Prodej vstupenek probíhá ONLINE na stránkách smsticketu a zároveň na pokladnách Ostravar Arény (vždy hodinu před startem prvního zápasu daného dne, pokladny se uzavírají půl hodinu po začátku posledního zápasu posledního dne)
 • Vstupné do arény PLATÍ zároveň jako vstupné do venkovní fanzóny
 • Kapacita haly je z hygienicko epidemiologických důvodů omezena
 • Vstupenka pro ZTP/P platí jako 1+1 (doprovod je automaticky zdarma)
 • Místa pro ZTP/P jsou pouze pod sektory B6 a B8, počet míst je omezen
 • Pravidla pro vstup do Ostravar Arény bude možný jen dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Předprodej vstupného pro fanzónu probíhá opět online na portálu smsticket
 • V případě problémů s předprodejem kontaktujte info@smsticket.cz

Předprodej VSTUPENEK DO HALY: 

Předprodej VENKOVNÍ FANZÓNA: 

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech je povolena za níže uvedených podmínek 

 • po celou dobu akce používají ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické podmínky 
 • všichni diváci jsou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo 
 • divákům se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti

Podrobná pravidla:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  • nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

Podmínky vstupu se řídí aktuálně platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Obecná pravidla pro vstup do Ostravar Arény naleznete zde: Návštěvní řád

Partneři